D栋豪华家庭温泉房
D栋豪华家庭温泉房
产品名称:D栋豪华家庭温泉房
 
品牌: 高滩温泉 
产地: 高滩 
价格: 688 
详细信息

D栋豪华家庭温泉房(18间)

10
D栋豪华家庭温泉房(18间)
室内温泉池(双池)。双床1.21.542 m2  有线宽带接口
住宿
688(平时价)
888节假日
 
钟点
238
268
 

 

中国114黄页   商贸通标准版